Wyposażenie

Urządzenia do optymalizacji linii do łupania

Kontenery

Do łupiarek oferujemy kontenery na kostkę brukową i gotowe produkty. Łatwa manipulacja ładowarką z systemem szybkiego mocowania wyraźnie pomaga przyspieszyć ładowanie i wyładowywanie.

Podesty

Produkujemy dwa rodzaje podestów. Podesty, na których są umieszczone agregaty hydrauliczne i podesty do obsługi dużych łupiarek do bloków.

Jednostki wysuwane

Dla potrzeb specjalnych produkujemy jednostki wysuwane — przesuwacze do linii. Mogą być one elektryczne lub hydrauliczne, zależnie od rozmiarów kamienia. Służą do przesuwania materiału z przenośnika na przenośnik, gdy nie można zapewnić płynniejszego przejścia.

Wanny przechyłowe

Wanny z wytrzymałego materiału, przeznaczone do dodatkowego załadunku kamieni w różnych miejscach linii produkcyjnej. Umożliwiają przygotowanie kamieni na zapas. Obsługa łupiarki stosownie do potrzeb nasypuje kamień na przenośnik.

Ślizgi

Ślizgi o różnych długościach i kątach produkujemy przy uwzględnieniu potrzeb zakładu, w którym są umieszczone linie produkcyjne. Ślizgi w linii pomagają pokonywać różnice wysokości pomiędzy przenośnikami, a ślizgi pod łupiarkami służą do usuwania odpadów. Największe ślizgi używa się za liniami do bloków, w celu prostej segregacji gotowych produktów

Stoły krzyżowe

Specjalne urządzenie podnoszące ułatwia i przyspiesza pracę podczas paletyzacji gotowych produktów. Obsługa ma podczas manipulacji dostęp do produktów w idealnej pozycji i nie musi się zginać.

Leje zasypowe

Praktyczna konstrukcja umożliwia łatwe napełnianie pojemników typu big-bag kostką brukową.

Ściany boczne

W ściany boczne o różnym nachyleniu, wysokości i długości wyposażamy wybrane przenośniki. Zapobiegają one spadaniu kamieni z przenośników podczas ładowania i transportu.