Przenośniki

Produkujemy pięć różnych typów przenośników. Odznaczają się one wysoką odpornością i długą żywotnością. Możemy zarekomendować Państwu odpowiedni typ na podstawie gatunku kamienia, rodzaju produktów lub półproduktów oraz stopnia obciążenia.

W celu zapewnienia maksymalnej oszczędności czasu i kosztów przystosujemy ich długość do możliwości hali i układu przestrzennego. W ten sposób zapewnimy płynną i bezpieczną eksploatację linii produkcyjnych.

Przenośniki stalowo-członowe

Masywna konstrukcja i specjalne wzmocnione łańcuchy spełniają warunki wymagającej eksploatacji podczas łupania kamienia. Dla potrzeb ładowania mniejszego kamienia produkujemy je wraz z osłonami lub ścianami bocznymi. Oferujemy jednotaśmowe i dwutaśmowe przenośniki, zależnie od konkretnego celu użycia. Jeśli chodzi o typ, dzielimy je z uwzględnieniem obciążenia na: lekkie, ciężkie i ekstra ciężkie.

Przenośniki talerzowe

Przenośniki talerzowe produkujemy dla potrzeb ładowania i transportu płyt ciętych oraz kamieni o regularnym kształcie. Do transportu kamieni o kształcie nieregularnym, do których omawiany przenośnik nie jest dostosowany, zalecamy przenośniki stalowo-członowe.

Przenośniki z taśmą PU

Przenośniki z taśmą poliuretanową produkujemy dla potrzeb linii do płyt ciętych. Ich zaletą jest dokładny przesuw płyt

Przenośniki na odpady

Przenośniki na odpady znacząco ułatwiają i przyspieszają czyszczenie obszaru roboczego. Zmniejszają przy tym ryzyko urazu i uszkodzenia urządzenia. Poruszają się powoli, ale ciągle, przez kanał zbudowany pod linią do łupania. Przechwytują wszelkie odłamki powstałe podczas łupania i przesuwania kamienia.

Przenośniki z taśmą gumową

Dostarczamy je dla linii do produkcji kostki brukowej. Taśmy poruszają się pod głównymi przenośnikami i od łupiarek prowadzą do nich ślizgi. Dzięki temu operator może czyścić stół łupiarki zamiatając rozdrobniony kamień do kanału.

Przenośniki skrobakowe

Przenośniki skrobakowe układamy we wcześniej przygotowanym kanale betonowym pod linią SLP (linia na duże bloki). Odłamki kamienia są usuwane za pomocą pręta tłocz.