Manipulátory GESTRA

Unikátní manipulátory Gestra jsou užívány u štípaček na výrobu většího a menšího stavebního kamene, aby minimalizovaly ruční manipulaci s kamenem. Významně usnadňují a zrychlují práci se zpracovávanou surovinou. Šetří čas a zvyšujívýkon. Vyrábíme je již od roku 1996 a pro své vlastnosti nemají ve světě konkurenci.

Štípačky a linky, které jsou manipulátory vybaveny, dosahují minimálně 2x vyššího výkonu ve srovnání se samostatnou štípačkou. Navrhli jsme je tak, aby šetřily čas, zvýšily produktivitu a ulehčily práci obsluze.

Manipulátory umožňují kameny otáčet, převracet, posouvat vpřed, vzad a do stran. Kámen se s nimi lehce usadí do přesné štípací polohy pod štípací nástroj. Tato zařízení pro svou manipulační sílu a kinematiku nemají ve světě konkurenci.

Manipulátory GESTRA příležitostně instalujeme ke štípačkám konkurenčních výrobců.

Manipulátor MK

Manipulátor MK je neoddělitelnou součástí štípačky na stavební kameny. Tento typ tvoří spolu se štípačkou a dopravníkem nejefektivnější a nejvíce žádanou sestavu na výrobu menšího stavebního kamene – SLG 1. Manipulátor MK v této sestavě 2-3x zvyšuje výkon samostatné štípačky. Intuitivně se ovládá pomocí joystiků na ovládacím panelu. Dokáže manipulovat s kameny až do váhy 500 kg. Tento typ manipulátoru je navržený a vyvinutý zakladatel společnosti panem Vašíčkem. První typ byl vyvinut před 20 lety. Přesto, že zaznamenáváme pokusy o jeho zkopírování, svými vlastnostmi je bezkonkurenční.

Manipulátor MO

Tento typ používáme u velkých štípaček na bloky, které jsou součástí štípací linky SLP. Prokazují zde svou velkou manipulační sílu. Pomáhají otáčet těžké bloky kolem své osy, posouvat je do stran, vpřed a vzad a také překlápět. Opět významně šetří čas a zvyšují produkci linky. Tento typ manipulátoru se vždy používá ve dvojici, tedy před a za štípačkou. Svými vlastnostmi je bezkonkurenční.

Manipulátor MP

Manipulátor MP používáme ve štípacích linkách na řezané desky v automatickém provozu. Dle zadaného programu uchopí desku a s maximální přesností ji posune pod štípací nástroj o žádanou délku.